Sunresc Lace CARUSO
Sunresc Lace CARUSO

   Sunresc Lace CARUSO

   Młodzieżowy Champion Polski

HD-A/A, MDR-1 (+/-),

CEA/PRA/CAT- wolny