Dysplazja stawów biodrowych (ang. Hip Dysplasia, HD)

Wyniki

HD A – stawy wolne od dysplazji, idealne
HD B – stawy nie idealne, ale wolne od dysplazji
HD C – stawy z lekka dysplazją
HD D – stawy ze średnią dysplazją
HD E – stawy z ciężka dysplazją